Profil

Profil spoločnosti:

                                          História                                            

1961 - Maximiliánom Janserom bola v Nemecku založená obchodná   
             spoločnosť JANSER
1969 - Nastáva v spoločnosti veľký rozmach, najmä vďaka rozvíja-   
             júcej sa činnosti a orientácii na medzinárodný trh 
1970 - Spustenie vlastnej výroby náradia pre podlahárov
1976 - Spustenie výroby obšívacieho stroja Miniket vo Francúzsku
1989 - Súčasťou koncernu sa stáva americká pobočka
1992 - Získava značka JANSER zastúpenie aj na slovenskom trhu,

            sídlom sa stáva Bratislava

           


           V súčasnosti patrí k sieti JANSER 10 dcérskych spoločností a 21
           priamych obchodných zastúpení v 26 krajinách na celom svete.
           Vlastná firemná výroba sa momentálne nachádza v 4 rôznych
           krajinách. Pre svojich zákazníkov ponúka spoločnosť cca. 3500
           rôznych produktov a produktových skupín, ktoré odkrývajú širo-
           ký rozsah vo výbave a servise pre interiéristov, podlahárov a ob-
           chod s podlahovinami.