Architekti

 

   

FARBENIE DREVENEJ PODLAHY                DOTYK S PRÍRODOU AJ                  POCIT TEPLA PRE VAŠE
V 10 EXOTICKÝCH ODTIEŇOCH                  V PROBLEMATICKÝCH                    NOHY 
                                                                           MIESTNOSTIACH
• využite cenovú dostupnosť                           • olejovanie dreva s istotou                        • navrhujte kombináciu
  a kvalitu európskych drevín                             pri aplikácii i používaní                               atraktivity a rýchleho
  a dajte im šmrnc tých afrických                                                                                              systému 

• doprajte si hru s farbami -                           • využite variabilnosť pri                               • olej pre drevo, ktorý
  aplikácia je detskou hračkou,                        navrhovaní vďaka rôznym                            nie je len prírodný - olej
  možnosť ľahko sa prispôsobiť                     farebným možnostiam                                 s efektom zamatu 
  aktuálnym trendom                                     
• zmeňte vzhľad podlahy                                • navrhujte bezpečne i do                            • žiadna prekážka medzi
  každé tri roky - farbené                                   silne náročných miest ako                         chodidlom a teplým
  drevo je vždy možné                                        je wellnes alebo kúpeľňa                           drevom 
  inovovať